India-Forums

   

Bullet Raja Promotions on Nach Baliye 6 (303910)

Related Celebrity : Saif Ali Khan , Debina Bonnerjee Choudhary , Gurmeet Choudhary 
Related Movie : Bullett Raja 
Related TV Show : Nach Baliye season 6 

User Comments on image titled "Bullet Raja Promotions on Nach Baliye 6" (303910)

Posted on: 10 December 2013 at 12:44pm
Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good night Gurmeet Choudhary


Have a very good n...

2 member(s) Liked the above comment :
maansanghmeet, twni

Report Abuse
Posted on: 29 November 2013 at 10:00am

A very good wali night to you Gurmeet Choudhary
Love you so very much...


Hamko sirf tumse pyar hai - (4)
Keh rahi hai dil ki bekhudi, bas tumhara intjar hai
Hamko sirf tumse pyar hai - (2)

(Dhundate hain ham tumko dar badar
Jane kab kahan miloge humse hamsafar) - (2)

Kaisi duriya kaisa fasla, ham yaha pe aaye sun ke pyar ki sada
Abb naa tumse dur honge ham, (tumpe dil kya jan nisar hai - 2)
Hamko sirf tumse pyar hai - (2)

Jagate rahe ham toh rat bhar, ek lamha ek pal bhi soyi naa najar - (2)
Tum nigaho me tum khayal me, hal hai bura humara aise hal me
Yu toh hum pe naa karo sitam, (hamko tumpe aitbar hai - 2)
Keh rahi hai dil ki bekhudi, bas tumhara intjar hai
Hamko sirf tumse pyar hai - (2)

Keh rahi hai dil ki bekhudi, bas tumhara intjar hai
Hamko sirf tumse pyar hai - (2)

3 member(s) Liked the above comment :
maansanghmeet, abhialka, twni

Report Abuse
Posted on: 27 November 2013 at 1:33am
I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Choudhary


I am crazy for your smile Gurmeet Chou...

4 member(s) Liked the above comment :
maansanghmeet, abhialka, pal_maan, twni

Report Abuse
Posted on: 26 November 2013 at 7:06am
You are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and moreYou are sooo sweet Gurmeet Choudhary
Cant stop loving you more and more

4 member(s) Liked the above comment :
abhialka, maansanghmeet, pal_maan, twni

Report Abuse
Posted on: 25 November 2013 at 10:58pm
Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary


Just loveee you so much Gurmeet Choudhary

5 member(s) Liked the above comment :
abhialka, maansanghmeet, pal_maan, twni, Priyasi

Report Abuse
Posted on: 25 November 2013 at 7:25am
You simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet ChoudharyYou simply looking sooo handsome Gurmeet Choudhary


6 member(s) Liked the above comment :
maansanghmeet, abhialka, pal_maan, twni, Priyasi, gafulu14

Report Abuse
Posted on: 25 November 2013 at 12:42am
You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango Gurmeet Choudhary
And the best comment was that ke You are BW material
I was on cloud nine after hearing that...You were amazing in your Tango G...

6 member(s) Liked the above comment :
abhialka, maansanghmeet, pal_maan, twni, Priyasi, gafulu14

Report Abuse
Posted on: 24 November 2013 at 7:33am
I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary


I am sooo excited for your performance Gurmeet Choudhary

6 member(s) Liked the above comment :
abhialka, maansanghmeet, pal_maan, twni, Priyasi, gafulu14

Report Abuse
Posted on: 23 November 2013 at 10:34pm
We'll always support you Gurmeet Choudhary
Keep working hard.

6 member(s) Liked the above comment :
abhialka, maansanghmeet, pal_maan, twni, Priyasi, gafulu14

Report Abuse
Posted on: 23 November 2013 at 1:13am
Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Just cant wait for your performance Gurmeet Choudhary


Ju...

6 member(s) Liked the above comment :
abhialka, maansanghmeet, pal_maan, twni, Priyasi, gafulu14

Report Abuse

Bullet Raja Promotions on Nach Baliye 6

Photo 1 - 12 of 14
  • Saif Ali Khan promotes Bullet Raja on Nach Baliye 6 Saif Ali Khan promotes Bullet Raja on Nach Baliye 6 Kiku pulls Saif on a cart with ease on Nach Baliye 6
  • Saif tries to pull Kiku on a cart on Nach Baliye 6 Saif pulls Debina on a cart on Nach Baliye 6 Bullet Raja Promotions on Nach Baliye 6
  • Gurmeet and Debina do the 'Rumal Aapka' step on Nach Baliye 6 Saif and Shilpa perform together on Nach Baliye 6 Saif and Shilpa do the 'Rumal Aapka' step on Nach Baliye 6
  • Saif Ali Khan promotes Bullet Raja on Nach Baliye 6 Saif Ali Khan promotes Bullet Raja on Nach Baliye 6 Saif Ali Khan promotes Bullet Raja on Nach Baliye 6

Related Celebrity

Related Movies

Recent Event

Meet & Greet with the cast of "Tere Aane Se" Meet & Greet with the cast of "Tere Aane Se"

Image Count : 17

20 November 2013
Gori Tere Pyaar Main Promotions on Nach Baliye 6 Gori Tere Pyaar Main Promotions on Nach Baliye 6

Image Count : 10

20 November 2013
Blenders Pride Fashion Tour Blenders Pride Fashion Tour

Image Count : 21

19 November 2013
Sachin Tendulkar's Grand Party Sachin Tendulkar's Grand Party

Image Count : 22

19 November 2013

Disclaimer: All Logos and Pictures of various Channels, Shows, Artistes, Media Houses, Companies, Brands etc. belong to their respective owners, and are used to merely visually identify the Channels, Shows, Companies, Brands, etc. to the viewer. Incase of any issue please contact the webmaster.

Popular Channels :
Star Plus | Zee TV | Sony TV | Colors TV | SAB TV | Life OK

Quick Links :
Top 100 TV Celebrities | Top 100 Bollywood Celebs | About Us | Contact Us | Advertise | Forum Index