Chat Clubs

India-Forums

   
Chat Clubs
Chat Clubs

Returning of the written off #15*invited only* (Page 39)

Bikica_Biki IF-Sizzlerz
Bikica_Biki
Bikica_Biki

Joined: 21 December 2012
Posts: 18538

Posted: 25 August 2013 at 10:51am | IP Logged
Kushal Tandon

The following 4 member(s) liked the above post:

DryasmekerDaltoninn027

nn027 IF-Addictz
nn027
nn027

Joined: 29 January 2013
Posts: 50297

Posted: 25 August 2013 at 12:43pm | IP Logged

good evening

Edited by nn027 - 25 August 2013 at 12:53pm

The following 4 member(s) liked the above post:

DryaBikica_BikismekerDaltoni

smeker IF-Sizzlerz
smeker
smeker

Joined: 11 May 2012
Posts: 14320

Posted: 25 August 2013 at 12:43pm | IP Logged
Originally posted by Daltoni

Originally posted by Bikica

Originally posted by Drya

Auuu vidi ovo Embarrassed
Ah,ah,ah draga vidim,oci mi se usijale                          


Iju..sta je ovo...nasa P ulazi kao andjeo u BB, ali kako ce izaci..Wink
LOL

Ew .. what is this ... our P enters as angel in the BB, but that will come out .. Wink

Dal hm kao andjeo sigurno nece izaci,ne bi ni ja LOL ne znam za tebeWink

The following 4 member(s) liked the above post:

DryaBikica_BikiDaltoninn027

Bikica_Biki IF-Sizzlerz
Bikica_Biki
Bikica_Biki

Joined: 21 December 2012
Posts: 18538

Posted: 25 August 2013 at 12:50pm | IP Logged
Mene zaista podseca na nekog,ovako sa cvikama,mozda na meneROFL

Kushal Tandon as Virat

The following 4 member(s) liked the above post:

DryasmekerDaltoninn027

smeker IF-Sizzlerz
smeker
smeker

Joined: 11 May 2012
Posts: 14320

Posted: 25 August 2013 at 12:51pm | IP Logged
Originally posted by Daltoni

Horoskop: Kako da zavedete koji znak?

| nedelja 25.08.2013. |

Za osvajanje Device, Bika i Jarca potrebno je malo vie vremena i upo*nosti, dok kod Vodolije i Vage "pali" originalan pristup. korpije i Blizanci vole izazove!

Proverite koliko se poklapaju osobine horoskopskih znakova i naini njihovog osvajanja sa vaim iskustvom!

Ovna osvaja hrabrost

Pripadnici ovog znaka cene direktan, pomalo i agresivan pristup. Tako stiu utisak da su strano eljeni, to im odgovara. Cenie hrabrost u nastupu, pa nije loa ideja da pokuate da im samo ukradete poljubac, jer ete tako ostaviti utisak samopouzdanja koje jako cene, dok preziru pasivan pristup. Tako'e su ljubitelji su komplimenata, pa nemojte biti tedljivi s njima.

Bik najvie ceni upo*nost

Lagani, senzualan pristup s puno truda nee ostaviti Bikove ravnodunim. Kod osvajanja pripadnika ovog znaka treba imati puno strpljenja, jer to vie vremena prolazi poinju da veruju da ste ozbiljni u svojim namerama. Kako su im ula izotrena, kap senzulanog parfema u kombinaciji s dobrim smislom za humor pravi su put za njihovo zavo'enje.

Zagonetke i izazovi zainteresovae Blizanca

Najbri put do srca i spavae sobe Blizanca je zaigran pristup u razgovoru. Nee ih osvojiti prazni komplimenti, ve pojedinci koji im zvue inteligentno i pomalo tajanstveno. Tako'e, nije dobro da im sve ponudite odjedanput ve je potrebna i doza izazova u kojoj oni vas moraju osvajati kako bi u potpunosti "pali" na vas.

Kod Raka nema zavo'enja bez doze romantike

Pripadnici ovog znaka potuju tradiciju, vole udvaranje i romantine situacije. Zapravo, oni ude za tim da ih neko razmazi, pripremi im ukusan obrok i pokloni sitan znak panje. Pozivi na romantine veere i sline ideje za izlazak dobar su nain za njihovo osvajanje.

Lav eli da nekome bude centar svemira

Pripadnici ovog znaka e istinski poverovati da vas zanimaju iskljuivo ako im poklonite svu potrebnu panju, zapravo ogromne koliine panje. Vole i spontane dodire i maenja, pa provucite ruku kroz njihovu kosu i uivajte u zvucima predenja. Pohvale na raun njihovog izgleda i pameti uvek su dobrodole.

Kod Device sve mora da ima svoj redosled

Znaajni pogledi, prelazak na spontani razgovor i poziv na kafu jednostavan su recept za zavo'enje pripadnika ovog znaka. Ipak, nije dovoljno samo biti tu, ve ih ukljuiti u va ivot i dati im do znanja da su vam potrebni i da cenite njihove savete. Laskave komplimente ne shvataju ozbiljno, pa ne preterujte s njima. Tako'e, nemojte da ih ostavljajte da predugo ekaju va poziv, jer to ne oprataju.

Vaga se zavodi sa stilom

Ako elite da osvojite pripadnike ovog znaka, zapamtite da je jedini pristup koji pali - originalan i sa stilom. Umesto rua, enama poklonite suncokrete, a mukarce umesto na fudbal pozovite na jahanje. Neni i prisni poljupci u obraz neto su ime ete im na suptilan nain dati do znanja koliko vam se svi'aju, a zaveete ih ako "sluajno" otkrijete da se teko suzdravate pokraj njih koliko su vam neodoljivi.

Sa korpijom zaigrajte ljubavnu igru

Iako se ini poprilino lako osvojiti korpije, ako ste ve razjasnili fiziku privlanost me'u vama, morate znati da je to tek prvi od brojnih koraka. Ni jedan znak u Zodijaku nije toliki ljubitelj igara osvajanja, pa im nemojte to uskratiti, jer e u protivnom brzo izgubiti interes. Dajte im do znanja da ste ludi za njima, ali se ipak kontroliite u pozivima i porukama, a oni e znati da cene i elee bolje da upoznaju oveka s toliko samokontrole.

Streleve osvaja humor i spontanost

Ako elite da zavedete pripadnike ovog znaka ne smete biti zakoeni i previe analizirati situaciju, ve biti spremni na spontane pozive za druenje, kako sami, tako i u drutvu. Zainteresovae ih ljudi koji znaju kako da nasmeju sve oko sebe. Ipak, nemojte zaboraviti i na dozu romantike, pa ih pohvalite pred drugima i jasno dajte svima do znanja kako vam se svi'aju.

Jarac se osvaja polako i sofisticirano

Pripadnici ovog znaka ne vole preterane ljubavne izjave, brzinska ulaenja u odnose i preterane komplimente, jer ih to ini sumnjiavima. Osvojiete ih s puno truda i upo*nosti, nakon to im demonstrirate sve svoje mane i vrline. Cene ljude koji su sposobni, pa im pokaite u emu ste uspeni na suptilan nain.

Vodoliju e odueviti iskrenost i nekonvencionalnost

Pripadnike ovog znaka osvojie oni pojedinci koji su spremni da odbace drutvena pravila i da se ponaaju deje zaigrano, i da im prvenstveno pristupe kao prijatelj. Predloite im da zajedno pobegnete sa zabave i posetite zooloki vrt ili neku slinu inovativnu ideju i sigurno ete ih zaintrigirati.

Ribe ele da im ostvarite snove

S pripadnicima ovog znaka treba da verbalizujete svoje fantazije i omoguite im pristup u skriveni svet vaih misli. Najlake e ih zavesti ljudi koji, poput njih samih, imaju mnotvo ideja i snova. Ne zazirite od dodira, jer Ribice imaju puno erogenih zona. Dodiri po kolenu i vratu, lagana masaa i aputanje na uvo naterae ih da misle o vama.Horoscope: How to seduce character?
| Sunday, 8/25/2013. |

To win Virgo, Taurus and Capricorn takes a little more time and persistence, while the Aquarius and Libra "fallen" original approach. Scorpio and Gemini love challenges!

Check how many overlapping characteristics of horoscope signs and ways of winning your experience!

Aries wins bravery

Members of this sign prices direct, and somewhat aggressive approach. So get the impression that your horrible, what they prefer. Will appreciate the courage of their appearance, so it's not a bad idea to try to steal them a kiss, as this will leave you feeling confident that very price, and despise the passive approach. They also are fans of compliments, so do not be frugal with them.

Taurus highest price determination

Light, sensual approach to a lot of effort will not leave you indifferent Bulls. With the conquest of members of this sign should have a lot of patience, because as time goes start to believe that you are serious in their intentions. As their senses sharp, drop senzulanog fragrance combined with a good sense of humor are a real way to their seduction.

Puzzles and challenges zainteresovae Gemini

The fastest way to the hearts and bedrooms of Gemini's playful approach to conversation. They will not win flummery, but individuals that they sound intelligent and somewhat mysterious. It is also not a good idea to offer them all at once but is required and dose challenge in which you must conquer them in order to fully "lights" to you.

When cancer does seduction without a dose of romance

Members of this sign respecting tradition, like courtship and romantic situations. In fact, they are longing for someone to spoil, they prepare a delicious meal and gifts small token of appreciation. Calls for romantic dinners and similar ideas to go a good way to winning them.

Leo wants someone to be the center of the universe

Members of this sign will truly believe that you are interested only if they give all necessary attention, actually a huge amount of attention. Love and spontaneous touches and pats, and place your hand through their hair and enjoy the sounds of spinning. Praise for their looks and brains are always welcome.

In Device all must have your order

Material respects, the transition to a spontaneous conversation and an invitation to coffee simple recipe for seduction members of this sign. However, it is not enough just to be there, but to include them in your life and let them know that you need and you appreciate their advice. Flattering compliments are not taken seriously, so do not go overboard with them. Also, do not leave them too long to wait for your call, because I do not forgive.

The scale can seduce with style

If you want to get the members of this sign, remember that it is the only approach that failed - original and stylish. Instead of roses, sunflowers give women and men rather than soccer call for a ride. Gentle and intimate kisses on the cheek, something which will have them in a subtle way to make it clear how much you like them, and zaveete them if you "accidentally" turned out to be hardly contain himself beside them as you irresistible.

With Scorpio Play a love game

Although it seems quite easy to win Scorpio, if you have already clarified the physical attraction between you, you know that this is just the first of many steps. Not a single sign of the zodiac is not a big fan of winning games, and they do not deny it, or it will quickly lose interest. Let them know you're crazy about them, but they control your calls and messages, but they will appreciate and will want to get to know better a man with so much self-control.

Scorers winning humor and spontaneity

If you want to seduce members of this sign must not be hampered too much and analyze the situation, but be prepared for spontaneous invitations to socialize, to themselves and society. Zainteresovae by people who know how to laugh all around. However, do not forget the kind of romance, and praise them in front of others and clearly let everyone know how you like them.

Capricorn is won slowly and sophisticated

Members of this sign do not like exaggerated proclamations of love, the instantaneous entering into relationships and exaggerated compliments, as this makes them suspicious. 'll Win it with a lot of effort and persistence, after all they demonstrate their strengths and weaknesses. Value the people who are capable, and show them what you are successful in a subtle way.

Aquarius will inspire honesty and unconventional

The members of this sign will win those individuals who are willing to abandon social norms and act playful child, and they primarily access as a friend. Suggest they run away together with a fun and visit the zoo or similar innovative idea and sure to intrigue them.
Fish they want to achieve dreams

With the members of this sign have to verbalize their fantasies and give them access to the hidden world of your thoughts. The easiest way to seduce them people who, like themselves, have a wealth of ideas and dreams. Do not shy away from contact because Fishes have many erogenous zones. Touches on his knee and neck, gently massage and whispering in my ear will force them to think about you.

Kod Device sve mora da ima svoj redosled 

Znaajni pogledi, prelazak na spontani razgovor i poziv na kafu jednostavan su recept za zavo'enje pripadnika ovog znaka. Ipak, nije dovoljno samo biti tu, ve ih ukljuiti u va ivot i dati im do znanja da su vam potrebni i da cenite njihove savete. Laskave komplimente ne shvataju ozbiljno, pa ne preterujte s njima. Tako'e, nemojte da ih ostavljajte da predugo ekaju va poziv, jer to ne oprataju.
Sto se tice mene ovo je sve tacno...Clap


Edited by smeker - 25 August 2013 at 12:52pm

The following 4 member(s) liked the above post:

DryaBikica_BikiDaltoninn027

Bikica_Biki IF-Sizzlerz
Bikica_Biki
Bikica_Biki

Joined: 21 December 2012
Posts: 18538

Posted: 25 August 2013 at 12:54pm | IP Logged
 Sta da radim,ja i dalje sanjamEmbarrassed

Novijer

The following 4 member(s) liked the above post:

DryasmekerDaltoninn027

nn027 IF-Addictz
nn027
nn027

Joined: 29 January 2013
Posts: 50297

Posted: 25 August 2013 at 12:57pm | IP Logged
Originally posted by smeker

Smeki , vidim stvar je gotova. Nasla si joj novog decka a MM moze da se slika LOL
Smeki, see the thing is over. You found her new boyfriend and MM can be pictures LOL

The following 4 member(s) liked the above post:

DryaBikica_BikismekerDaltoni

nn027 IF-Addictz
nn027
nn027

Joined: 29 January 2013
Posts: 50297

Posted: 25 August 2013 at 12:59pm | IP Logged
Originally posted by smeker


Da li i ovaj momak ide u BB?

Do you and this guy goes to BB?

The following 4 member(s) liked the above post:

DryaBikica_BikismekerDaltoni

Go to top

Related Topics

  Topics Author Replies Views Last Post
Returning of the written off #14*invited only*

2 3 4 5 6 7 ... 148 149

Author: Daltoni   Replies: 1188   Views: 42675

Daltoni 1188 42675 19 August 2013 at 4:39pm by nn027
Returning of the written off #13*invited only*

2 3 4 5 6 7 ... 149 150

Author: Daltoni   Replies: 1193   Views: 52241

Daltoni 1193 52241 03 August 2013 at 6:08pm by nn027
Returning of the written off #12*invited only*

2 3 4 5 6 7 ... 149 150

Author: Daltoni   Replies: 1194   Views: 47723

Daltoni 1194 47723 23 July 2013 at 10:48am by nn027
Returning of the written off #11*invited only*

2 3 4 5 6 7 ... 149 150

Author: Daltoni   Replies: 1193   Views: 64506

Daltoni 1193 64506 12 July 2013 at 5:06pm by Daltoni
Returning of the written off #10*invited only*

2 3 4 5 6 7 ... 149 150

Author: Daltoni   Replies: 1197   Views: 39298

Daltoni 1197 39298 27 June 2013 at 11:07am by Drya

Forum Quick Jump

Forum Category / Channels
Forums

Chat Clubs Topic Index

Disclaimer: All Logos and Pictures of various Channels, Shows, Artistes, Media Houses, Companies, Brands etc. belong to their respective owners, and are used to merely visually identify the Channels, Shows, Companies, Brands, etc. to the viewer. Incase of any issue please contact the webmaster.

Popular Channels :
Star Plus | Zee TV | Sony TV | Colors TV | SAB TV | Life OK

Quick Links :
Top 100 TV Celebrities | Top 100 Bollywood Celebs | About Us | Contact Us | Advertise | Forum Index